Gratis SharePoint Foundation 2010 templates

SharePoint templates zijn aangepaste templates voor specifieke doeleinden. Met Afentico’s Hosted SharePoint Foundation 2010, zijn meer dan 40 verschillende templates beschikbaar. U kunt een template selecteren tijdens de setup van uw SharePoint Foundation 2010 site. Andere templates kunnen geinstalleerd worden zodra u een subsite maakt. De SharePoint templates zijn direct te gebruiken en kunnen verder aangepast worden zoals uw eigen logo, formulieren, gebruikers alerts etc.

Board of Directors

sharepoint template board
Het “Board of Directors” template biedt een locatie voor een groep personen om documenten te bewaren en raadplegen zoals kwartaalrapporten, notulen en jaarverslagen. Het template houdt ook de taken en agenda afspraken bij zodat de groepsleden èèn lokatie hebben voor de informatie die relevant is voor hun.

Business Performance Reporting

sharepoint template business
Het “Business Performance Reporting” template helpt managers met het volgen van de klantentevredenheid met behulp van vragenlijsten en discussies. Vragenlijsten kunnen worden verstuurd via Office InfoPath 2007 en antwoorden worden samengevoegd door het template om zo een totaaloverzicht te krijgen.

Employees Activity Site

sharepoint template employee
Het “Employees Activity Site” template helpt bij het managen van aanwezigheid van medewerkers bij events. Managers gebruiken deze site om voorstellen te beoordelen en nieuwe activiteiten en event calendars te creëren. De medewerkers gebruiken dit template om in te tekenen alsook het volgen van activiteiten in het verleden.

Self-Service Benefits

sharepoint template self-service
Het “Employee Self-Service” template is een toepassing voor organisaties om medewerkers te informeren over de beschikbare programma’s waar medewerkers zich ook voor kunnen inschrijven.

Inventory Tracking

sharepoint templat inventory
Het “Inventory Tracking” template helpt bij het beheren van de voorraad. Het template geeft inzicht in de voorraden. Gebruikers worden genotificeerd zodra er bijbesteld moet worden. Het template helpt de gebruiker met additionele data als leveranciersinformatie en historische voorraadniveaus.

*Beschikbaar in meerdere talen

HR Manager

Het “HR Manager” SharePoint template helpt managers met het bijhouden van personeelsinformatie van de organisatie. Het laat gedetailleerde informatie zien over de gevolgde trainingen, business unit levels en vacatures met schema’s voor interviews.

Competitive Analysis Site

sharepoint template analysis
Het “Competitive Analysis Site” SharePoint template helpt teams om georganiseerd informatie te verzamelen van concurrenten en hun produkten. De SharePoint site heeft handige Microsoft Office documents om een SWOT analyse uit te voeren en andere handige concurrentie analyse technieken. Links naar industrie, bedrijf en produkt nieuws kan ook toegevoegd worden om zodoende een systeem te hebben om alle concurrentie informatie te verzamelen.

IT Team Workspace

sharepoint template it team
Het “IT Team Workspace” SharePoint template helpt teams met het managen van ontwikkeling, installatie en support van software projecten. Het geeft de gebruikers de mogelijkheid om informatie bij te werken over projecten, tasken, issues, milestones en bugs. Het bevat ook helpdesk functionaliteit, wat het eenvoudig maakt voor team members om support verzoeken te bekijken – van aanvraag tot oplossing. Op functie gebaseerde dashboards geven relevante informatie aan de team members.

*Beschikbaar in meerdere talen 

Business Management / Finance

Compliance Process Support Site

sharepoint template compliance
De “Compliance Process Support Site” applicatie template helpt teams en executive sponsors bij het managen van compliance uitvoering inspanningen. De site laat gebruikers de mogelijkheid control tasks te specificeren die nodig zijn om te reguleren en het vastleggen van compliance vragen wanneer deze voorkomen. Het applicatie template bevat document bibliotheken die gebruikt worden door team members om gerelateerde files op te slaan en een kalender om hun audit data te traceren.

*Beschikbaar in meerdere talen

Disputed Invoice Management

sharepoint template invoice
Het “Disputed Invoice Management” applicatie template helpt financiele afdelingen open rekeningen te traceren en ook potentiele besparingen wanneer men de rekening vroeger betaald. De site is inclusief templates voor het analyseren van de redenen waarom facturen worden betwist, maar ook het traceren wie te contacteren voor meer informatie.

Expense Reimbursement and Approval

The “Expense Reimbursement and Approval” application template helps manage elements of the expense approval process, saving time for approvers. Employees can enter expense information into the application template. Approvers can then review the information and manage the payment approval. Users monitor the status of their reimbursement request through a filtered view listing their outstanding requests.

*Beschikbaar in meerdere talen

Request for Proposal

sharepoint template proposal
The “Request for Proposal” application template helps manage the process of creating and releasing an initial RFP, collecting submissions of proposals and formally accepting the selected proposal from amongst those submitted. The site also helps simplify the process of notifying individuals about the status of the RFP and submitted proposals.

Human Resources

Absence Request and Vacation Schedule Management

sharepoint template absence
The “Absence Request and Vacation Schedule Management” application template helps employees manage requests for out of office days. Team members post days they will be unavailable and can use the system to assign their responsibilities to others during those days. The application template helps team leaders manage requests for vacation and provides dashboards showing which users are signed up for a set of responsibilities.

Employee Training Scheduling and Materials

sharepoint template training
The “Employee Training Scheduling and Materials” application template helps instructors and employees manage courses and related materials. Instructors can use the site to add new courses and organize course materials. Employees use the site to schedule attendance at a course, to track courses they’ve attended, and to provide feedback.

Job Requisition and Interview Management

The “Job Requisition and Interview Management” demonstrates the power of collaboration by helping a recruiter streamline the process of filling job openings within a company. The template helps the recruiter manage requisitions, capture referrals and resumes, and coordinate interviews. The application template enables people to input their candidate feedback centrally and track hire / no hire recommendations.

Operations / IT

Bug Database

sharepoint template bug
The “Bug Database” application template helps development teams collect and track information about bugs in their code. The template allows bugs to be logged with information such as reproduction steps, category, comments, priority, and severity of the bug. Bug categories can specify category owners so users can quickly determine the appropriate bug owners. 

*Beschikbaar in meerdere talen 

Call Center

sharepoint template call center
The “Call Center” application template helps teams manage the process of handling customer service requests. The application template helps teams manage service requests from issue identification to cause analysis and resolution. Role-based dashboards display relevant information for each service request and a knowledge base can help track related documents and items previously used to solve past call center issues. Management focused dashboards track performance with metrics such as average resolution time and service request performance history

*Beschikbaar in meerdere talen 

Help Desk

The “Help Desk” application template helps teams manage the process of handling service requests. Team members use the application template to identify a service request, manage identification of the root cause, and track solution status. The application template provides role-based dashboards displaying information relevant to customer service representatives and managers, including performance history.

*Beschikbaar in meerdere talen 

Lending Library

sharepoint template library
The “Lending Library” application template helps people manage the physical assets in an organization’s library. The application template tracks general properties about the physical assets and which user has currently checked out the asset. It also provides a librarian dashboard to help identify currently available and overdue assets. Automated email notifications can be sent to borrowers who have an overdue item. 

*Beschikbaar in meerdere talen 

Physical Asset Tracking and Management

The “Physical Asset Tracking and Management” application template helps teams manage requests and tracking of physical assets. An asset manager approves asset requests and manages the properties of the assets in the system, such as location, condition, manufacturer, model, current owner, and estimated value.

*Beschikbaar in meerdere talen 

Room and Equipment Reservations

The “Room and Equipment Reservations” application template helps teams manage the utilization of shared meeting rooms and equipment. The application template enables team members to identify times when specific rooms and/or equipment are available and place a reservation for a specified time.

*Beschikbaar in meerdere talen 

Project Tracking / Product Management

Budgeting and Tracking Multiple Projects

sharepoint template budget
The “Budgeting and Tracking Multiple Projects” application template helps project teams track and budget multiple, interrelated sets of activities. The template provides project management tools such as project creation, assignment of new tasks, Gantt Charts and common status designators. It helps team members consolidate the status of multiple projects into a single view, tracking progress against a set project budget and timeline.

*Beschikbaar in meerdere talen 

Request Management

sharepoint template change request
The Change Request Management application template helps users track risks associated with a design change. Team members can submit a change request, notifying stakeholders of the risks involved with the change. The application template allows a team member to approve or reject the request.

* Beschikbaar in meerdere talen 

Discussion Database

sharepoint template discussion
The “Discussion Database” application template provides a location where team members can create and reply to discussion topics. Discussions are organized by categories, which are created by a site manager, and can be linked to Office Outlook 2007 via an RSS feed.

Document Library and Review

The “Document Library and Review” application template helps people manage the review cycle common to processes like new product specification, publication, knowledge management, and project plan development. It combines the functionality of a version-tracking document library with a threaded discussion list to provide a feedback and revision system. This template is intended for teams that need a central location for document review, discussion, revision control, and approval.

*Beschikbaar in meerdere talen 

Knowledge Base

sharepoint template KB
The “Knowledge Base” application template helps teams manage the information that is resident within their organization. The template enables team members to upload existing documents or create new ones using Web-based content creation tools. Items are tagged with relevant identifying information so that others can more easily find the documents and learn from the collective knowledge in their organization. The template can be utilized in a ‘top down’ approach, where a centralized knowledge department ‘pushes down’ relevant content to the rest of the business or a ‘bottom up’ approach, where knowledge is captured and shared by all users as a normal part of doing business.

* Beschikbaar in meerdere talen 

Project Tracking Workspace

sharepoint template tracking
The “Project Tracking Workspace” application template helps small team projects manage project information in a single location. The application template provides a place where a team can list and view project issues and tasks. Functionality is provided to help drive project status reporting, including assignment of new tasks, Gantt Charts, and common status designators.

*Beschikbaar in meerdere talen 

Team Work Site

sharepoint template team work
The “Team Work Site” application template provides a place where project teams can upload background documents, track scheduled calendar events and submit action items that result from team meetings. The site also tracks the creation and purpose of ‘sub-teams’ as well as enables discussion of topics created by members of the team.

Timecard Management

sharepoint template timecard
The “Timecard Management” application template helps teams track hours spent working on various projects. The site enables team members to ‘punch in’ on a particular project and ‘punch out’ when they cease work. The system automatically generates the time worked by project, and can show managers who is working on a particular project, total hours versus budgeted time and the details of who worked on a each project entered into the site.

Sales / Marketing

Contacts Management

sharepoint template contact
The “Contacts Management” application template helps teams manage contact information that needs to be shared among team members. The application template allows teams to enter contact information through a Web-based interface or through Microsoft Office Outlook 2007. When used in conjunction with Office Outlook 2007, team members can ‘subscribe’ to receive updated contract information whenever other users make changes to a contact.

*Beschikbaar in meerdere talen 

Integrated Marketing Campaign Tracking

sharepoint template marketing
The “Integrated Marketing Campaign Tracking” application template helps marketing managers track the implementation and success of outbound marketing activities. The template allows a manager to create marketing activities and track the results of those activities, such as responses generated and sales completed. The template contains multiple methods of analyzing the success of the campaigns including automated calculations and Office Excel 2007 templates for more detailed analyses.

Product and Marketing Requirements Planning

sharepoint template product management
The “Product and Marketing Requirements” Planning application template enables teams to manage the process of collecting and documenting requirements for new products. The site provides several Microsoft Office 2007 templates providing useful techniques for Marketing, Product and Steering committee actions as well as a template for meeting notes and financial information.

Sales Lead Pipeline

The “Sales Lead Pipeline” application template helps teams manage the sales pipeline by tracking leads, opportunities, contacts, and accounts. Through role-based dashboards, team members can track sales information, assign open opportunities and gain visibility into the status of overall leads entered into the application template.

*Beschikbaar in meerdere talen 

Specialized / Vertical

Management for Government Agencies

sharepoint template case management
The “Case Management for Government Agencies” application template helps case managers track the status and tasks required to complete their work. When a case is created, standard tasks and documents are created which are modified based on the work each case manager has completed.

Classroom Management

sharepoint template classroom
The “Classroom Management” application template helps instructors and students organize and store information related to a particular class. The site includes document libraries to store assignments and lecture notes as well as calendars and announcement capability to enable communication from instructor to students.

Clinical Trial Initiation and Management

sharepoint template clinical
The “Clinical Trial Initiation and Management” application template helps teams manage the process of tracking clinical trial protocols, objective setting, subject selection and budget activities. The site provides useful Office Word 2007 templates as well as the capability to create, track and assign tasks and issues related to a particular clinical trial.

Equity Research

sharepoint template equity research
The “Equity Research” application template helps teams collaborate on researching stocks and other equities. It provides a central location for teams to store documents, post links, track news, and hold discussions related to the equities tracked by the site.

Event Planning

sharepoint template event planning
The “Event Planning” application template helps teams organize events efficiently through the use of online registration, schedules, communication, and feedback. Role-based dashboards offer specific information for various event members such as speaker, guest, staff, vendor, delegate, and attendee home pages.

Manufacturing Process Management

sharepoint template manufacturing
The “Manufacturing Process Management” application template helps teams to model and track manufacturing processes as well as tasks and issues that arise in the upkeep of these processes.

New Store Opening

sharepoint template new store
The “New Store Opening” application template helps a team manage the opening of new store locations or re-modeling of existing store location. The site provides a single location to manage tasks, issues, and documents for all store opening processes, enabling end users to view relevant information and providing project managers insight across the entire project.

Sports League

sharepoint template sport
The “Sports League” application template helps an intra-company league administrator manage a sports league. The site tracks team information, players, captains and scheduled team activities such as games, practices and social events. Team members can enter in game results and perform analysis at a team, game or individual player level. The site also enables discussions between league members through a League Discussion board.